Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll den 8 juni 2022

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2022-06-08
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
§§ 113-117
Förvaringsplats
Rådhuset, Alingsås
Sekreterare
Anci Eyoum
Publicerat
2022-06-09
Arkiveras
2022-07-01

Alingsås kommun