Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll den 7 juni 2023

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2023-06-07
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
§ 103-109
Förvaringsplats
Rådhuset, Alingsås
Sekreterare
Ulrika Månsson
Publicerat
2023-06-07
Arkiveras
2023-06-30

Alingsås kommun