Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll den 7 februari 2024

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2024-02-07
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
§ 31
Förvaringsplats
Rådhuset, Alingsås
Sekreterare
Ulrika Månsson
Publicerat
2024-02-12
Arkiveras
2024-03-05

Alingsås kommun