Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll den 7 december 2022

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2022-12-07
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
§ 214
Förvaringsplats
Rådhuset, Alingsås
Sekreterare
Ulrika Månsson
Publicerat
2022-12-12
Arkiveras
2023-01-04

Alingsås kommun