Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll den 6 mars 2024

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2024-03-06
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
§ 53
Förvaringsplats
Rådhuset, Alingsås
Sekreterare
Ulrika Månsson
Publicerat
2024-03-15
Arkiveras
2024-04-02

Alingsås kommun