Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll den 4 oktober 2023

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2023-10-05
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
§ 145-166
Sekreterare
Ulrika Månsson
Publicerat
2023-10-04
Arkiveras
2023-10-26

Alingsås kommun