1 Driftstörningar

Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll den 31 januari 2024

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2024-01-31
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
§ 30
Förvaringsplats
Rådhuset, Alingsås
Sekreterare
Ulrika Månsson
Publicerat
2024-02-07
Arkiveras
2024-02-29

Alingsås kommun