Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll den 31 augusti 2022

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2022-08-31
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
§ 137-139
Förvaringsplats
Rådhuset, Alingsås
Sekreterare
Ulrika Månsson
Publicerat
2022-09-04
Arkiveras
2022-09-27

Alingsås kommun