Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll den 30 november 2022

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2022-11-30
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
§ 200-213
Förvaringsplats
Rådhuset, Alingsås
Sekreterare
Ulrika Månsson
Publicerat
2022-12-06
Arkiveras
2022-12-28

Alingsås kommun