Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll den 27 september 2023

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2023-09-27
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
§ 144
Förvaringsplats
Rådhuset, Alingsås
Sekreterare
Ulrika Månsson
Publicerat
2023-10-03
Arkiveras
2023-10-25

Alingsås kommun