Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll den 27 oktober 2021

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2021-10-27
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
§§ 184-195
Förvaringsplats
Rådhuset, Alingsås
Sekreterare
Anci Eyoum
Publicerat
2021-10-29
Arkiveras
2021-11-22

Alingsås kommun