Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll den 27 mars 2024

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2024-03-27
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
§ 55-69
Förvaringsplats
Rådhuset, Alingsås
Sekreterare
Ulrika Månsson
Publicerat
2024-03-28
Arkiveras
2024-04-24

Alingsås kommun