Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll den 26 januari 2022

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2022-01-26
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
§§ 2-22
Förvaringsplats
Rådhuset, Alingsås
Sekreterare
Anci Eyoum
Publicerat
2022-01-31
Arkiveras
2022-02-23

Alingsås kommun