Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll den 25 oktober 2023

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2023-10-25
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
§ 172-181
Förvaringsplats
Rådhuset, Alingsås
Sekreterare
Ulrika Månsson
Publicerat
2023-10-25
Arkiveras
2023-11-16

Alingsås kommun