Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll den 24 maj 2023

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2023-05-24
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
§ 79-101
Förvaringsplats
Rådhuset, Alingsås
Sekreterare
Ulrika Månsson
Publicerat
2023-05-24
Arkiveras
2023-06-15

Alingsås kommun