Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll den 24 januari 2024

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2024-01-24
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
§ 2-29
Förvaringsplats
Rådhuset, Alingsås
Sekreterare
Ulrika Månsson
Publicerat
2024-01-26
Arkiveras
2024-02-13

Alingsås kommun