Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll den 24 februari 2021

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2021-02-24
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
§§ 22-39
Förvaringsplats
Rådhuset, Alingsås
Sekreterare
Anci Eyoum
Publicerat
2021-02-26
Arkiveras
2021-03-23

Alingsås kommun