Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll den 24 augusti 2022

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2022-08-24
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
§ 128-136
Förvaringsplats
Rådhuset, Alingsås
Sekreterare
Ulrika Månsson
Publicerat
2022-08-30
Arkiveras
2022-09-21

Alingsås kommun