Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll den 23 mars 2022

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2022-03-23
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
§§ 42-56
Förvaringsplats
Rådhuset, Alingsås
Sekreterare
Anci Eyoum
Publicerat
2022-03-24
Arkiveras
2022-04-15

Alingsås kommun