Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll den 23 februari 2022

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2022-02-23
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
25-35
Förvaringsplats
Rådhuset, Alingsås
Sekreterare
Anci Eyoum
Publicerat
2022-02-28
Arkiveras
2022-03-22

Alingsås kommun