Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll den 23 augusti 2023

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2023-08-23
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
§ 126-138
Förvaringsplats
Rådhuset, Alingsås
Sekreterare
Ulrika Månsson
Publicerat
2023-08-24
Arkiveras
2023-09-15

Alingsås kommun