Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll den 22 november 2023

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2023-11-22
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
§ 199
Förvaringsplats
Rådhuset, Alingsås
Sekreterare
Ulrika Månsson
Publicerat
2023-11-23
Arkiveras
2023-12-18

Alingsås kommun