Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll den 22 mars 2023

Nämnd/avsändare
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2023-03-22
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
§ 43-56
Förvaringsplats
Rådhuset, Alingsås
Sekreterare
Ulrika Månsson
Publicerat
2023-03-24
Arkiveras
2023-04-17

Alingsås kommun