Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll den 21 oktober 2020

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2020-10-21
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
§§ 156-167
Förvaringsplats
Rådhuset, Alingsås
Sekreterare
Anci Eyoum
Publicerat
2020-10-23
Arkiveras
2020-11-16

Alingsås kommun