Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll den 21 februari 2024

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2024-02-21
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
§ 33-45
Förvaringsplats
Rådhuset, Alingsås
Sekreterare
Ulrika Månsson
Publicerat
2024-02-23
Arkiveras
2024-03-18

Alingsås kommun