Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll den 20 september 2023

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2023-09-20
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
§ 142
Förvaringsplats
Rådhuset, Alingsås
Sekreterare
Ulrika Månsson
Publicerat
2023-09-21
Arkiveras
2023-10-13

Alingsås kommun