Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll den 2 mars 2022

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2022-03-02
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
§§ 37-39
Förvaringsplats
Rådhuset, Alingsås
Sekreterare
Anci Eyoum
Publicerat
2022-03-03
Arkiveras
2022-03-25

Alingsås kommun