Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll den 2 juni 2021

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2021-06-02
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
§§ 119-121
Förvaringsplats
Rådhuset, Alingsås
Sekreterare
Anci Eyoum
Publicerat
2021-06-02
Arkiveras
2021-06-24

Alingsås kommun