Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll den 19 oktober 2022

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2022-10-19
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
§ 164
Förvaringsplats
Rådhuset, Alingsås
Sekreterare
Ulrika Månsson
Publicerat
2022-10-26
Arkiveras
2022-11-17

Alingsås kommun