Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll den 19 januari 2022

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2022-01-19
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
§ 1
Förvaringsplats
Rådhuset, Alingsås
Sekreterare
Anci Eyoum
Publicerat
2022-01-20
Arkiveras
2022-02-11

Alingsås kommun