Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll den 18 oktober 2023

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2023-10-18
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
§ 171
Förvaringsplats
Rådhuset, Alingsås
Sekreterare
Ulrika Månsson
Publicerat
2023-10-20
Arkiveras
2023-11-13

Alingsås kommun