1 Driftstörningar

Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll den 17 april 2024

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2024-04-17
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
§ 71
Förvaringsplats
Rådhuset, Alingsås
Sekreterare
Ulrika Månsson
Publicerat
2024-04-24
Arkiveras
2024-05-16

Alingsås kommun