Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll den 16 juni 2021

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2021-06-16
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
§§ 122-131
Sekreterare
Anci Eyoum
Publicerat
2021-06-18
Arkiveras
2021-07-12

Alingsås kommun