Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll den 15 november 2023

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2023-11-15
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
§ 182-198
Förvaringsplats
Rådhuset, Alingsås
Sekreterare
Ulrika Månsson
Publicerat
2023-11-17
Arkiveras
2023-12-04

Alingsås kommun