Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll den 15 mars 2023

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2023-03-15
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
§ 42
Förvaringsplats
Rådhuset, Alingsås
Sekreterare
Ulrika Månsson
Publicerat
2023-03-21
Arkiveras
2023-04-12

Alingsås kommun