Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll den 14 oktober 2020

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2020-10-14
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
§§ 154-155
Förvaringsplats
Rådhuset, Alingsås
Sekreterare
Anci Eyoum
Publicerat
2020-10-15
Arkiveras
2020-11-06

Alingsås kommun