Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll den 14 december 2022

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2022-12-14
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
§ 215
Förvaringsplats
Rådhuset, Alingsås
Sekreterare
Ulrika Månsson
Publicerat
2022-12-21
Arkiveras
2023-01-13

Alingsås kommun