Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll den 13 oktober 2021

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2021-10-13
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
§§ 179-182
Förvaringsplats
Rådhuset, Alingsås
Sekreterare
Anci Eyoum
Publicerat
2021-10-13
Arkiveras
2021-11-04

Alingsås kommun