Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll den 13 december 2023

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2023-12-13
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
§ 216
Förvaringsplats
Rådhuset, Alingsås
Sekreterare
Ulrika Månsson
Publicerat
2023-12-13
Arkiveras
2024-01-04

Alingsås kommun