Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll den 12 september 2023

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2023-09-12
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
§ 140
Förvaringsplats
Rådhuset, Alingsås
Sekreterare
Ulrika Månsson
Publicerat
2023-09-14
Arkiveras
2023-10-06

Alingsås kommun