Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll den 12 april 2023

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2023-04-12
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
§ 58
Förvaringsplats
Rådhuset, Alingsås
Sekreterare
Ulrika Månsson
Publicerat
2023-04-12
Arkiveras
2023-05-04

Alingsås kommun