Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll den 11 november 2020

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2020-11-11
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
§§ 169-181
Förvaringsplats
Rådhuset, Alingsås
Sekreterare
Anci Eyoum
Publicerat
2020-11-16
Arkiveras
2020-12-08

Alingsås kommun