Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll den 11 maj 2022

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2022-05-11
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
§§ 78-79
Förvaringsplats
Rådhuset, Alingsås
Sekreterare
Anci Eyoum
Publicerat
2022-05-12
Arkiveras
2022-06-03

Alingsås kommun