Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll den 1 juni 2022

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2022-06-01
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
§§ 111-112
Förvaringsplats
Rådhuset, Alingsås
Sekreterare
Anci Eyoum
Publicerat
2022-06-01
Arkiveras
2022-06-23

Alingsås kommun