Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll 17 augusti 2022

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2022-08-17
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
§ 119-127
Förvaringsplats
Rådhuset, Alingsås
Sekreterare
Ulrika Månsson
Publicerat
2022-08-19
Arkiveras
2022-09-10

Alingsås kommun