Kommunstyrelsens arbetsutskott den 6 december 2023

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2023-12-06
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
§ 215
Förvaringsplats
Rådhuset, Alingsås
Sekreterare
Ulrika Månsson
Publicerat
2023-12-07
Arkiveras
2023-12-29

Alingsås kommun