Kommunstyrelsens arbetsutskott den 30 augusti 2023

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2023-08-30
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
§ 139
Förvaringsplats
Rådhuset, Alingsås
Sekreterare
Ulrika Månsson
Publicerat
2023-09-01
Arkiveras
2023-09-26

Alingsås kommun