Kommunstyrelsens arbetsutskott den 28 februari 2024

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2024-02-28
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
§ 46-52
Förvaringsplats
Rådhuset, Alingsås
Sekreterare
Ulrika Månsson
Publicerat
2024-02-29
Arkiveras
2024-03-22

Alingsås kommun