Kommunstyrelsens arbetsutskott den 19 februari 2024

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2024-02-19
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
§ 32
Sekreterare
Ulrika Månsson
Publicerat
2024-02-22
Arkiveras
2024-03-15

Alingsås kommun