Kommunstyrelsens arbetsutskott den 19 april 2023

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2023-04-19
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
§ 59
Förvaringsplats
Rådhuset, Alingsås
Sekreterare
Ulrika Månsson
Publicerat
2023-04-25
Arkiveras
2023-05-17

Alingsås kommun